แจ้งชำระเงิน คอร์ส “WEBMASTER COMBO SET”

หลังจากแจ้งชำระเงินข้างล่างแล้ว โปรดรอ Admin ยืนยันการชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง (ส่วนมาก ไม่ถึงชั่วโมงครับ ถ้าเป็นตอนกลางวัน) เมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล แนบวิธีเข้าเรียนในคอร์สทันทีครับ 😉

กรอกรายละเอียดการชำระเงิน

Click or drag a file to this area to upload.
ไม่บังคับ แต่ถ้ามีก็อัพให้หน่อยนะครับ อยากได้ 555

กรอกข้อมูลสำหรับใช้เข้าเรียน

เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และห้ามมีช่องว่าง